Telafi Edici Vergi Soruşturması-Karbon Kaynaklı Çelik Boru ve TüplerSayı:TİM.AKİB.GSK.DEMİR.2013/89-6711                                                                                               Mersin,  07/06/2013

Konu:Telafi Edici Vergi Soruşturması-Karbon Kaynaklı Çelik Boru ve Tüpler

 

 

Sayın Üyemiz,

T.C. Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan yazıda; Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından, ülkemiz menşeli ‘’Karbon Kaynaklı Çelik Boru ve Tüpler” isimli ürün grubu ithalatına karşı 1986 yılından bu yana uygulanmakta olan telafi edici vergi önlemine ilişkin olarak, ABD Ticaret Bakanlığınca ilgili önlem kapsamında 1 Ocak 2012-31 Aralık 2012 dönemine dair 1 Mayıs 2013 tarihinde idari gözden geçirme soruşturması açılmış olduğu ve 3 Haziran 2013 tarihli ABD Resmi Gazetesi’nde yayımlanan ve bir örneği ekte yer alan bildirme göre, ABD Uluslararası Ticaret İdaresi (ITA) tarafından soruşturma kapsamında firmalar gözden geçirilerek güncellendiği ifade edilmektedir.

Bilgileriniz rica olunur.

 

Ümit SARI

Genel Sekreter a.

Genel Sekreter Yrd.

 

Ek: ABD Resmi Gazete Örneği (8 sayfa)