Telafi Edici Vergi Soruşturması / ABD-Petrol BorularıSayı:TİM.AKİB.GSK.DEMİR.2013/104-8194                                                                    Mersin,  11/07/2013

Konu:Telafi Edici Vergi Soruşturması / ABD-Petrol Boruları

 

 

Sayın Üyemiz,

T.C. Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan yazıda; Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ticaret Bakanlığı’na ülkemizin yanı sıra Hindistan, Güney Kore, Filipinler, Suudi Arabistan, Tayland, Tayvan, Ukrayna ve Vietnam menşeli “Petrol Boruları (7304.29, 7305.20 ve 7306.29 GTİP kodlu) ithalatına karşı bir anti-damping soruşturması ve yine aynı üründe Türkiye ve Hindistan menşeli ürün ithalatına karşı bir telafi edici vergi soruşturması açılması için ABD’li yerli üreticiler tarafından bir başvuruda bulunulduğu ve ABD Ticaret Bakanlığı Uluslararası Ticaret İdaresi (ITA) tarafından damping ve sübvansiyonun mevcudiyetine yönelik, Uluslararası Ticaret Komisyonu (ITC) tarafından ise mevcut damping ve sübvansiyon uygulamalarının ABD yerli üretimine zarar verip vermediğine ilişkin ayrı soruşturmalar yürütüleceği belirtilmektedir.

Söz konusu yazıda devamla, “Bu itibarla, ITC’nin ön soruşturmasını başlattığına ilişkin bir bildirim 10 Temmuz 2013 tarihinde ABD Resmi Gazetesi’nde yayımlanmış olup ayrıca ekte yer almaktadır. İncelenmesinde de görüleceği üzere, ITC’nin ön kararını normal koşullarda 16 Ağustos 2013 tarihine kadar vermesi beklenmektedir. Öte yandan soruşturmaya taraf olmak ve “Public Service List”te yer almak isteyenlerin 10 Temmuz 2013 tarihinden itibaren 7 gün içinde ITC’ye başvurmaları gerekmektedir. Bununla beraber, soruşturma kapsamında yayımlanacak kamuya açık olmayan veri ve bilgilere (business proprietary information) sadece tarafları temsil eden yetkilendirilmiş kişiler erişebilmekte olup “BPI Service List”te yer almak için bu kişilerin de 10 Temmuz 2013 tarihinden itibaren 7 gün içinde ITC’ye başvuru yapmaları zorunluluğu bulunmaktadır.” denilmektedir.

Anılan bildirimde ayrıca soruşturma kapsamında 23 Temmuz 2013 tarihinde ilgili tarafların “zarara” ilişkin görüşlerini sunabilecekleri bir konferans düzenleneceği ve katılmak isteyenlerin en geç 19 Temmuz 2013’e kadar ITC’ye talepte bulunmalarının gerektiği de ifade edilmektedir.

Bilgileriniz rica olunur.

 

Canan Aktan ERDOĞMUŞ

Genel Sekreter a.

Genel Sekreter Yrd.

 

Ek: Bildirim (2 sayfa)