TEKRARI YAPILAN ANALİZ ÜCRETİ HK. 

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine gönderdiği birinci tahlilin tekrarlanması amacıyla yapılan analizler için Gümrük Yönetmeliğinin 24 no.lu ekinde belirtilen analiz ücretinin ödenmesi gerektiğine dair yazısı aşağıda yer almaktadır.

 

 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı :76627242-622.03

Konu :Tekrarı yapılan analizin ücreti hk.da

 

 

21.02.2014 / 03661

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

Genel Müdürlüğümüze yapılan başvurulardan, Gümrük Yönetmeliğinin 588 inci maddesinin

1. fıkrasının (ç) bendinde yer alan “Numuneden kaynaklanan nedenlerden dolayı itiraz edilmesi

halinde, beyan sahibi veya temsilcisi huzurunda Ek-25’te yer alan tutanak tanzim edilerek tekrar

alınan numune ile birinci tahlil tekrarlanır.” hükmüne istinaden yapılan tahlillerde alınacak tahlil

ücretlerine ilişkin tereddütler olduğu anlaşılmıştır.

Anılan hüküm uyarınca birinci tahlilin tekrarlanması amacıyla yapılan analizler için Gümrük

Yönetmeliğinin 24 nolu ekinde yer alan “Gümrük Laboratuvarları Tahlil Ücretleri Listesi”nde

belirtilen miktar kadar analiz ücreti alınması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

 

Cenap AŞCI

Bakan a.

Genel Müdür V.

 

 

 

 

 

 

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine