Teknik Müşavirlik Hizmetleri Destek Programında Balkan Ülkeleri Hedef Ülkeler Arasına KatıldıTeknik Müşavirlik Hizmetleri Destek Programında Balkan Ülkeleri Hedef Ülkeler Arasına Katıldı

2012/3 sayılı Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları Hakkında Tebliğ kapsamında YDMH sektörümüzün en etkin faaliyet gösterdiği Ortadoğu, Afrika ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri ile Moğolistan, Pakistan, Afganistan, Hindistan, Venezuela ve Kolombiya öncelikli hedef ülkeler olarak belirlenmişti. Söz konusu Tebliğ’de yer alan yurtdışı ofis, sözleşme, fizibilite etüdü ve nazım planı, müteahhitlik ve teknik müşavirlik heyet, yurtiçi eğitim destekleri yalnızca Bakanlığımızca hedef pazar olarak belirlenen ülkelerde ve bu ülkelere yönelik olarak kullanılabilmektedir. Bu defa, firmalarımızdan Balkan ülkelerinin söz konusu Tebliğ kapsamında hedef ülke olarak belirlenerek destek kapsamına alınmasına yönelik talepleri ve söz konusu ülkelerde görev yapan Ticaret Müşavirlerimizden alınan bilgiler dikkate alınarak; Balkan coğrafyasında Arnavutluk, Bosna-Hersek, Makedonya, Kosova, Karadağ, Bulgaristan, Romanya, Hırvatistan ve Sırbistan hedef ülke olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı, Yurtdışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri