TEK PENCERE SİSTEMİNE GEÇİŞ HK.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tek Pencere sistemine geçişi başlattı.

 

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, gümrüklerde belge kontrollerinin elektronik ortamda yapılacağı Tek Pencere Sistemi’ne geçişi başlattı. Sistem ile işlem süreleri kısalacak ve belgede sahteciliğin önüne geçilecek.

Son dönemlerde birçok yeniliğe imza atan Bakanlığımız, gümrüklerde evrak kontrollerini de kolaylaştıran Tek Pencere Sistemi’ni hayata geçirdi.

Sistem, gümrük işlemleri sırasında istenen tüm belgelerin tek noktadan temin edilmesini sağlayan e-belge aşaması ile diğer kurumlara ilişkin taleplerin tek noktaya yapılmasını sağlayan e-başvuru aşamasından oluşuyor.

Sistemin e-belge aşaması hayata geçirildi. Bu sayede manuel olarak yapılan belge kontrolleri elektronik ortamda gerçekleştirilecek, kullanıcı hataları ortadan kalkacak, kontrollerin etkinliği artırılacak ve işlem süreleri kısalacak.

Tek Pencere Sistemi sayesinde bilgiler elektronik ortamda ve doğrudan Bakanlığa gönderileceğinden, belgede sahteciliğin de önüne geçilecek. Ayrıca, gümrük idaresine manuel ortamda ibraz edilen belgelerin standart hale getirilerek izlenebilirliği de artırılacak.

Sistemin e-başvuru aşamasının hayata geçirilmesi ile birlikte firmaların izin ve belge temin etme sürecinde tek noktaya başvuru yapmaları ve sonuçlarını tek noktadan almaları sağlanacak. Böylece, firmaların kamu kurumları arasında “gel-git” yapmasının ve zaman kayıplarının önüne geçilecek. Ayrıca, firmaların işlem maliyetleri düşecek ve uluslararası rekabet güçleri artacak.

Ayrrıca, Tek Pencere Sistemi ile işlemler kağıtsız ortamda gerçekleştirilecek. Böylece, kağıt israfının da önüne geçilecek.

e-belge aşamasının, hızlı bir şekilde kurumlara yaygınlaştırılması hedeflenirken, sistemin tasarım ve yazılım süreci devam eden e-başvuru aşamasına ilişkin teknik çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

– Şeker Kurumu ile Tek Pencere Başladı

Öte yandan, Bakanlığın 2014/1 sayılı Genelgesi ile 14 Ocak 2014 tarihi itibariyle Şeker Kurumu ile tek pencere uygulamasına başlandı.

Söz konusu tarihten bugüne kadar Şeker Kurumu tarafından Bakanlığa 432 belge elektronik ortamda gönderildi. Bu belgelerden 271’i ithalat ve ihracata ilişkin muhtelif gümrük beyannamelerinde kullanıldı.