Tek Pencere Sistemi – TPS Kapsamına Alınmış Olan “İstisnai Kıymetle Beyan Formu”na İlişkin Açıklamalar Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu: Tek Pencere Sistemi – TPS Kapsamına Alınmış Olan “İstisnai Kıymetle Beyan Formu”na İlişkin Açıklamalar Hk.

Duyuru Özeti:

İthal eşyasının gümrük kıymetine dahil edilmesi gereken, ancak tutarı ithalattan sonra belli olacak royalti ve lisans ücretleri ile ilgili olarak, Gümrük Yönetmeliğinin 53 üncü maddesi çerçevesinde istisnai kıymetle beyanda bulunulabilmektedir.

Gümrük Kanununun 24 üncü maddesi çerçevesinde yapılacak kıymet tespitlerine ilişkin olarak yine aynı Kanunun 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan royalti veya lisans ücretlerinin gümrük kıymetine ilavesine ilişkin usul ve esaslar ise, 2 Seri Nolu Gümrük Kıymeti Genel Tebliği ile düzenlenmektedir.

Söz konusu Tebliğ kapsamında düzenlenen İstisnai Kıymetle Beyan Formu 2023/3 sayılı Genelge ile Tek Pencere Sistemi kapsamına alınmıştı.

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün konuya ilişkin yeni yazısında uygulamaya dair açıklamalara yer verilmiştir;
 
  • İstisnai kıymetle beyana ilişkin daha önce izin başvurusu yapılarak uygun görülmüş ve ithalat/tamamlayıcı beyan süreci devam eden başvuruların geçerliliği devam etmekte olup, bu kapsamdaki izin talebi başvurularının en geç 01.03.2023 tarihine kadar Tek Pencere Sistemi üzerinden yükümlüsünce yenilenerek elektronik sisteme aktarılması gerekmektedir.
  • Royalti veya lisans ücretleri beyanı ile sınırlı olmaksızın, Gümrük Yönetmeliğinin 53 ncü maddesinin 1 inci fıkrasının b ve c bentleri kapsamında yapılan tüm “istisnai kıymetle beyan” izin talebi başvurularının 2023/3 Sayılı Genelge’de bahsedildiği şekilde Tek Pencere Sistemi üzerinden yapılması gerekmektedir.
  • Tek Pencere Sisteminde oluşacak 23 haneli belge ID gümrük beyannamesinin 44 nolu hanesinde yükümlüsünce beyan edilecektir.
Konuya ilişkin yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Yazıda atıf yapılan GY 53/1-b ve 53/1-c madde metinleri aşağıdaki gibidir.

b) Gümrük kıymetine ilave edilmesi gereken, ancak ihracatçı ve ithalatçı arasındaki sözleşme gereği söz konusu kıymet unsurları gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten sonra belli olacak eşya

c) Satış sözleşmesinde, fiyatın sonradan gözden geçirilmesini öngören hükümler içeren eşya


Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
[email protected]