Tek Pencere Sistemi Kapsamına Alınmış Olan “İstisnai Kıymetle Beyan Formlarının” TPS Aktarım Süresinin Uzatılması Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu:  Tek Pencere Sistemi Kapsamına Alınmış Olan “İstisnai Kıymetle Beyan Formlarının” TPS Aktarım Süresinin Uzatılması Hk.

Duyuru Özeti:

İthal eşyasının gümrük kıymetine dahil edilmesi gereken, ancak tutarı ithalattan sonra belli olacak royalti ve lisans ücretleri ile ilgili olarak, Gümrük Yönetmeliğinin 53 üncü maddesi çerçevesinde istisnai kıymetle beyanda bulunulabilmektedir.

Söz konusu Tebliğ kapsamında düzenlenen İstisnai Kıymetle Beyan Formu 2023/3 sayılı Genelge ile Tek Pencere Sistemi kapsamına alınmıştı.

Daha sonrasında konuya ilişkin yapılan açıklamada;  

Royalti veya lisans ücretleri beyanı ile sınırlı olmaksızın, Gümrük Yönetmeliğinin 53 ncü maddesinin 1 inci fıkrasının b ve c bentleri kapsamında yapılan tüm “istisnai kıymetle beyan” izin talebi başvurularının 2023/3 Sayılı Genelge’de bahsedildiği şekilde Tek Pencere Sistemi üzerinden yapılması gerektiği ifade edilmişti.

Gümrükler Genel Müdürlüğü son olarak istisnai kıymetle beyan formlarının TPS üzerinden elektronik ortama aktarılmasına ilişkin sürenin uzatıldığına dair yeni bir yazı yayımlamıştır.
 
  • İstisnai kıymetle beyana ilişkin daha önce izin başvurusu yapılarak uygun görülen ve ithalat/tamamlayıcı beyan süreci devam eden başvuruların form üzerinde yapılan teknik düzenlemeler nedeniyle, Tek Pencere Sistemi üzerinden yükümlüsünce elektronik sisteme aktarılma süresinin 01.05.2023 tarihine kadar uzatıldığı bildirilmiştir. (Bu tarih daha öncesinde 01.03.2023 olarak belirlenmişti)

Konuya ilişkin yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.


Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
[email protected]