Tek Pencere Sistemi – Gümrük Statü Belgesi Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel 

Konu: Tek Pencere Sistemi – Gümrük Statü Belgesi Hakkında 

Duyuru Özeti:

Risk Yönetimi ve Kontol genel Müdürlüğü; Tek Pencere Sistemi'nin yaygınlaştırılması çalışmaları kapsamında “Gümrük Statü Belgesi” başvurularına dair 2018/6 sayılı Genelge’yi yayımlamıştır.

Bahse konu Genelge’de; 4458 Sayılı Gümrük Kanunu'nun 155. maddesi ile Gümrük Yönetmeliği'nin 424. maddesi uyarınca gümrük idareleri tarafından düzenlenen gümrük statü belgelerinin 20.06.2018 tarihinden itibaren Tek Pencere Sistemi kapsamına alınmasının uygun bulunduğu belirtilmiş,

Gümrük idarelerince düzenlenecek Gümrük Statü Belgesi başvurusu, belgenin verilmesi ve kullanılmasına ilişkin işlemlerin aşamalarına yer verilmiş olup, söz konusu belgeye ilişkin bilgiler elektronik ortamda yer alacağından, beyanname ekinde ayrıca kâğıt ortamında ıslak imzalı belge aranmayacağı ve gümrük işlemleri sırasında ihtiyaç duyulması durumunda belge içeriğinin Tek Pencere Sistemi üzerinden sorgulanmasının mümkün bulunduğu bildirilmiştir.

Konuyla ilgili düzenlemeye ulaşmak için aşağıdaki linki TIKLAYINIZ.