TEHLİKESİZ ATIK İHRACINA İLİŞKİN GTİP LİSTESİNİN GÜNCELLENMESİ HK.Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine Gönderilen “Tehlikesiz atık ihracatına ilişkin GTİP listesinin güncellenmesi” konulu yazısına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

 

 

İhracatında Çevre ve Şehircilik Bakanlığından herhangi bir belge aranmaksızın işlem yapılması uygun mütalaa edilen tehlikesiz atıklara ilişkin GTİP Listesi güncellenmiştir.

“Söz konusu listede yer alan atıkların tehlikeli olduğuna dair şüphe duyulması halinde ise Basel Sözleşmesi gereği işlem yapılması hususunda gerekli tedbirlerin alınması gerekli görülmektedir”denilmektedir.

 

 

http://www.igmd.org/files.php?force&file=belge/mevzuat/Tehlikesiz_atik_ihracati_454177050.pdf