Tedarikçi Beyanının Ticari Belgeler Üzerine Yapılması/A4 Üzerine Yapılmaması Hk.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel
 

Konu:  Tedarikçi Beyanının Ticari Belgeler Üzerine Yapılması/A4 Üzerine Yapılmaması Hk.

Duyuru Özeti:

Tedarikçi Beyanı:  Gümrük Birliği kapsamında serbest dolaşımda bulunan ve Pan-Avrupa Menşe Kümülasyon Sistemi, Pan-Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi veya Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemine taraf ülkelerden biri menşeli eşyanın tercihli menşe statüsünü kanıtlayan belgedir.

Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün, tedarikçi beyanlarının tanzimine ilişkin 56978630 sayılı yazısında;


  • 2006/10895 Sayılı "Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliği'nin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar"ın 72 nci maddesi uyarınca tedarikçi beyanlarınınticari fatura veya teslimat notu veya herhangi bir ticari bir belge üzerine yapılmış olması gerektiği,
  • Bu itibarla, A4 kağıdı üzerine yapılan beyanların faturalarla ilişkilendirilmiş olsalar dahi kabul edilmesinin mümkün bulunmadığı,
Belirtilmektedir.

Konuya ilişkin yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net