Tecil-Terkin Uygulaması ve KDV Kanunu Geçici 17. Madde Değişikliği Hk.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
İLGİLİ SEKTÖR: Genel 

Konu:   Tecil-Terkin Uygulaması ve KDV Kanunu Geçici 17. Madde Değişikliği Hk.

Duyuru Özeti:

7256 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile KDV Kanununu Geçici 17. Maddesinde yer alan “31.12.2020” ibaresi “31.12.2025” olarak değiştirilmiştir.

Geçici Madde 17 – Dahilde işleme ve geçici kabul rejimi kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak maddelerin 31.12.2020 31/12/2025 tarihine kadar tesliminde Katma Değer Vergisi Kanununun 11'inci maddesinin 1 numaralı fıkrasının (c) bendi hükümlerine göre, bölgeler, sektörler veya mal grupları itibariyle işlem yaptırmaya Cumhurbaşkanı  yetkilidir. Bu maddenin uygulanmasında ihracat süresi olarak anılan bentteki süre yerine bu rejimlerle öngörülen süreler esas alınır. İhracatın şartlara uygun olarak gerçekleştirilmemesi halinde zamanında alınmayan vergi, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte alıcıdan tahsil edilir.

Normal şartlarda 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 11/1-c maddesi hükmünce tecil terkin kapsamında teslim edilen malların ihracatçıya teslim tarihini takip eden ay başından itibaren 3 ay içinde ihraç edilmesi gerekmektedir.

KDV Kanununun Geçici 17. Maddesinde ise; yukarıdaki 3 aylık sürenin yerine ilgili rejimde öngörülen sürelerin esas alınması gerektiğine dair bir hüküm bulunmaktadır.

Yapılan değişiklik ile; Geçici 17. Madde hükümlerinin uygulanma süresi 31.12.2025 tarihine kadar uzatılmıştır.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net