Taşra Teşkilatı Çalışma Yönetmeliği’nin 39. Maddesinde Değişiklik YapıldıGümrük ve Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Çalışma Yönetmeliği’nin 39. Maddesinde değişiklik yapılmıştır. Değişikliğe ilişkin resmi yazı aşağıdaki linktedir. 

http://www.gtb.gov.tr/data/51da7816487c8e106475739f/GTB TAŞRA TEŞKİLATI ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ.docx


Değişiklik ile; Tır ve Transit işlemlerinde, sistem tarafından ithalat ve ihracata konu eşyaya ilişkin beyannamenin sarı hat belge kontrolüne sevk edildiği durumlarda işlemlerin idarece görevlendirilecek memur eliyle sonlandırılması hükme bağlanmıştır.