Tasfiye Genel Tebliği’nde (Elektronik İhale Seri No: 1) Yapılan Değişiklikler HakkındaLutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel

Konu: Tasfiye Genel Tebliği’nde (Elektronik İhale Seri No: 1) Yapılan Değişiklikler Hakkında 

Duyuru Özeti:
 

16/10/2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2 Seri No.lu Tebliğ ile; Tasfiye Genel Tebliği’nde (Elektronik İhale Seri No: 1) bazı değişiklikler yapılmıştır.

Bahse konu Tebliğ ile

  • Taşıtların satışına ilişkin hususlar (fotoğrafların çekilmesi),
  •  E- ihale yoluyla yapılacak satışlar,
  • Teminat bedelleri,
  • Bekletilmeyecek eşyanın sadece açık teklif usulüyle satışa sunulması,

Gibi hususlarda değişiklikler yapılmıştır.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
[email protected]