Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yard. Hk.Sayı:TİM.AKİB.GSK.İHRYRD.2013/1981-8214                                                                                          Mersin,  11/07/2013

Konu: Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yard. Hk.

 

S İ R K Ü L E R

 

 

SAYIN ÜYEMİZ;

İlgi: 21/06/2013 tarih 7348 sayılı sirkülerimiz.

Bilindiği üzere Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin 2013/4 sayılı Kararı, 21/06/2013 tarih 28684 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandığı ve 01/01/2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdiği ilgide kayıtlı sirkülerimizle duyurulmuştu.

Bu defa, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nün 09.07.2013 tarih ve 100662 sayılı yazılarıyla, bahsi geçen Karar’a ait Uygulama Usul ve Esasları ekteki şekilde tespit edilmiştir.

01.01.2013 / 31.12.2013 tarihleri arasında fiilen gerçekleştirilen İhracatlar için 2013/4 sayılı karar kapsamında yapılacak ihracat iadesi başvurularının söz konusu Uygulama Usul ve Esaslarında belirtilen esaslar çerçevesinde yapılması rica olunur.

 

 

Ümit SARI

Genel Sekreter V.