Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesinde Yapılan Değişiklikler Hk. (Ayçiçek Yağı)Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
İLGİLİ SEKTÖR:   Tarım Ürünleri

Konu:  Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesinde Yapılan Değişiklikler Hk. (Ayçiçek Yağı)

Duyuru Özeti:

Tarım ürünleri ihracatını öngören DİİB'lerin düzenlenmesi ve Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yapılacak yurt içi alımlara uygulanacak dahilde işleme tedbirleri 2016/1 sayılı Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi ile belirlenmektedir.

Bahse konu Genelge’ye 25.01.2021 tarihinde aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 4 – (25/01/2021) (1) İşbu maddenin yürürlüğe girdiği tarih öncesinde tescil edilmiş gümrük beyannameleri hariç olmak üzere, ayçiçeği tohumu veya ham ayçiçeği yağı ithalatı öngörülen DİİB’ler kapsamında işbu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 30/06/2021 tarihine kadar (bu tarihler dahil), önce ithalatın gerçekleştirilmesini müteakiben ithal edilen eşyaya tekabül eden miktarda ihracat yapılmasına izin verilir.

GEÇİCİ MADDE 5 – (25/01/2021) (1) İşbu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen ve ihracat taahhüdü tamamlanmış ancak belge taahhüt hesabı kapatılmamış bulunan, rafine ve/veya ham ayçiçeği yağı ihracatı öngörülen ve ithalat listesinde 1512.11.91.00.00 GTİP’li ham ayçiçeği yağı bulunan DİİB’lerin taahhüt hesabının kapatılmasında 31/03/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) döviz kullanım oranı aranmaz.

Genelge’nin “DİR Kapsamında Özel Düzenlemeye Tabi Eşyalar” başlıklı 7. maddesinin yağlı tohumlar ve bitkisel yağlar alt başlığında “ihraç edilen eşyaya tekabül eden miktarda ithalat yapılır.” özel şartı bulunmaktadır. (Önceden İhracat)

Yapılan değişiklik ile; ham ayçiçeği yağı ve/veya ayçiçeği tohumu ithalatındaki, önceden ayçiçek yağı ihracatı zorunluluğunun geçici bir süreyle kaldırıldığı , döviz kullanım oranında da muafiyet sağlandığı anlaşılmaktadır. 

Söz konusu Genelge’nin güncel haline ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net