Tarife Sınıflandırma Kararlarına İlişkin Tebliğ Hk.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel
 

Konu:  Tarife Sınıflandırma Kararlarına İlişkin Tebliğ Hk.

Duyuru Özeti:

Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) : Türk Gümrük Tarife Cetvelinde eşyanın sınıflandırılması için kullanılan 12 rakamlı  koddur.

GTİP’te yer alan 7-8 inci rakamlar Avrupa Birliği ülkeleri tarafından kullanılan Kombine Nomanklatür Kodunu oluşturmakta olup, Türkiye, Avrupa Birliği ile Ortak Gümrük Birliğine sahip olmasından dolayı, Türkiye'nin 8'li bazdaki kodları ve ürün grupları Avrupa Birliği ülkeleri ile aynıdır.
 


 
Muhtelif eşyanın, Kombine Nomanklatür kodu itibarıyla sınıflandırılmasına ilişkin Avrupa Birliği (AB) kararlarını duyurarak tarife sınıflandırma uygulamalarımızın AB’nin uygulamaları ile yeknesaklığını temin etmek amacıyla hazırlanan Tarife sınıflandırma Kararlarına ilişkin 53 seri nolu Tebliğ yayımlanmıştır.

Bu itibarla;

  • Tebliğ eki sınıflandırma kararlarına uymayan Bağlayıcı Tarife Bilgileri, 24.06.2021 tarihinden itibaren geçerliliğini yitirmektedir.
  • Tebliğin EK-1’inde yer alan sınıflandırma kararlarına uymayan aynı düzeydeki daha önce yayımlanmış sınıflandırma kararları söz konusu olduğunda, bu Tebliğ hükümleri uygulanacaktır.
Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net