Tarife Sınıflandırma Kararları Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel

Konu: Tarife Sınıflandırma Kararları Hakkında 


Duyuru Özeti:

Türk Gümrük Tarife Cetvelinin yeknesak olarak uygulanmasını sağlamak amacıyla, Dünya Gümrük Örgütü Armonize Sistem Komitesince alınan sınıflandırma kararlarının duyurulmasına dair 27 seri no.lu Tebliğ 05/12/2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Bahse konu Tebliğ Dünya Gümrük Örgütü Armonize Sistem Komitesinin Ek-1’de yer alan 58 inci ve 59 uncu dönem toplantısında alınan sınıflandırma kararlarını kapsamaktadır. Tebliğe eklenen geçici maddeye göre Tebliğ eki sınıflandırma kararlarına uymayan Bağlayıcı Tarife Bilgilerinin, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geçerliliğini kaybedeceği, Ek-1’de yer alan sınıflandırma kararlarına uymayan aynı düzeydeki daha önce yayımlanmış sınıflandırma kararları söz konusu olduğunda bu Tebliğ hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. 

 

Konu ile ilgili düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.