Tarife Dışı Engeller RaporuKonu

Tarife Dışı Engeller Raporu

Tarih

17 Temmuz 2013 Çarşamba


 

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı’nın bir yazısında, ülkemizin karşı karşıya kaldığı tarife dışı engellerin neden olduğu ekonomik kayıpların belirlenmesi ve periyodik olarak raporlanması amacıyla, Ekonomi Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN’ın talimatları doğrultusunda, ABD ve AB tarafından yayınlanan Tarife Dışı Engeller Raporu’nun benzeri bir raporun bundan böyle Bakanlıkları tarafından da hazırlanacağı belirtilmekte, bu kapsamda; ABD, AB Ukrayna, Mısır, Japonya, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, Suudi Arabistan, Çin Halk Cumhuriyeti, Cezayir, Katar,
Hindistan, Brezilya, Endonezya ve Meksika’ya yönelik ihracatımızda karşılaşılan mevcut her türlü sorun ile söz konusu sorunlarla ilgili kaydedilen gelişmelere ilişkin bilgi notunun 18.7.2013 Perşembe günü saat 18.00’a kadar Ekonomi Bakanlığı’na gönderilmek üzere 18 Temmuz Perşembe günü saat 12.00’ye kadar Genel Sekreterliğimize ([email protected]) iletilmesi gerekmektedir. 

Bilgilerinizi rica ederim.

Sezmen ALPER
Genel Sekreter

Ek: Bilgi Notu (1 sayfa)

Kaynak: http://www.egeliihracatcilar.com/Asp/Content.Asp?MS=1&Content=2&APP=50&MN01=6&MN02=2&MN03=0&MN04=0&MN05=0&ID=70&Sektor=00&HID=831822695201371714521