TAREKS Denetimleri Kapsamında Fiziki Kontole Sevkedilen Ürünlerin Kontrol Süreleri Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu:  TAREKS Denetimleri Kapsamında Fiziki Kontole Sevkedilen Ürünlerin Kontrol Süreleri Hk.

Duyuru Özeti:

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği 07.02.2023 tarihli yazı ile;

Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) tarafından denetime yönlendirilen ürünlerin birçoğunun fiziki olarak kontrol edilmesinin denetim işlemlerinin süresini uzattığı ve bu durumun çeşitli mağduriyetlere sebep olduğu belirtilerek uzayan denetimlerin daha kısa sürede yapılması için konunun Bakanlıkça değerlendirilmesi talebinde bulunmuştur.

Konuya ilişkin Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü’nün 82652974 sayılı cevabi yazılarında;
 
  • Ürünlerin risk değerlendirmesine tabi olarak denetime yönlendirilebildiği,
  • Riskli bulunmayan ürünlerin ise denetime yönlendirilmeden ithalatına izin verildiği,
  • Denetimler kapsamında, birçok kez sahte belge sunulması ve sunulan belgeler ile ürünler arasında sıklıkla illiyet bağının kurulamaması nedeniyle TAREKS tarafından riskli bulunarak denetime yönlendirilen tüm ürünlerin fiziki olarak kontrol edilmesine ağırlık verildiği,
  • İlave personel istihdamınının da gündemde olduğu,
  • Talep edilen belgelrin zamanında sunulması, yanlış belge sunulmaması, numune alımı süreçlerinde zamanlamaya dikkat edilmesi halinde sorunların azalacağı,
  • TAREKS risk analizinin sürekli olarak güncel tutulmasına azami önem gösterilerek güvenli ürün ithal eden firmalarımızın denetime düşmemesine yönelik önemli bir başarı sağlandığı,
  • Özellikle tıbbi cihaz vb. ürünlere yönelik gerçekleştirilen denetim işlemlerinin sürelerinin daha da kısaltılmasına yönelik TAREKS Risk Analizi kapsamında gerekli düzenlemeler yapıldığı,
İfade edilmektedir.
 

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
[email protected]