Takviye Edici Gıdalar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No.2015/3)

 Normal 0 21 false false false TR X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

TÜRK GIDA KODEKSİ TAKVİYE EDİCİ GIDALAR TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2015/3)

MADDE 1  16/8/2013 tarihli ve 28737 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Takviye Edici Gıdalar Tebliğinin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1  (1) Gıda işletmecisi, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ithal edilen veya üretilen veya işlenen veya piyasaya arz edilen ve bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra da ithal edilmesi veya üretilmesi veya işlenmesi veya piyasaya arz edilmesi devam eden aynı takviye edici gıdaları 31/12/2015 tarihine kadar bu Tebliğ hükümlerine uygun hale getirmek zorundadır.

MADDE 2  Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı (29/01/2015) tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3  Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.