T.C.Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Vizelerin Karşılıklı Kaldırılmasına İlişkin Anl.Onay.Hk. Karar-2013/4866-RG:27.06.2013-28690MMİLLETLERARASI ANDLAŞMA

Karar Sayısı : 2013/4866

29 Mart 2013 tarihinde Minsk’te imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Vizelerin Karşılıklı Kaldırılmasına İlişkin Anlaşma”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının6/5/2013 tarihli ve 156849 sayılı yazısı üzerine, 5682 sayılı Pasaport Kanununun 10 uncu ve 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/5/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                                                                                               CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                    Başbakan

                     B. ARINÇ                                             A. BABACAN                                              B. ATALAY                                                B. BOZDAĞ

          Başbakan Yardımcısı                            Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı

                     S. ERGİN                                                  F. ŞAHİN                                                     E. BAĞIŞ                                                    N. ERGÜN

                 Adalet Bakanı                       Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı                   Avrupa Birliği Bakanı                  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                      F. ÇELİK                                           E. BAYRAKTAR                                      A. DAVUTOĞLU                                    M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                               Dışişleri Bakanı                                        Ekonomi Bakanı

                     T. YILDIZ                                                   S. KILIÇ                                                    M. M. EKER                                                 H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı             Gençlik ve Spor Bakanı                Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı             Gümrük ve Ticaret Bakanı

                    M. GÜLER                                               C. YILMAZ                                                   Ö. ÇELİK                                                   M. ŞİMŞEK

                 İçişleri Bakanı                                       Kalkınma Bakanı                                Kültür ve Turizm Bakanı                                  Maliye Bakanı

                                          C. YILMAZ                                                       İ. YILMAZ                                                 V. EROĞLU

                               Milli Eğitim Bakanı V.                                 Milli Savunma Bakanı                          Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                                   Ö. ÇELİK                                                   E. BAYRAKTAR

                                                            Sağlık Bakanı V.                 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı V.

 

Andlaşmanın Türkçe ve Yabancı dil metni