Sudan’a İhracatı Yapılan eşyaların Yükleme Öncesinde TSE’nin Gözetim İçin Yetkili Kurum Olduğu Hk. 

Bülten Sıra No:  2016/2588

 

 

Tarih: 5.5.2016

 
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan bir yazıda,
 
Türk Standardları Enstitüsü’nden (TSE) alınan yazıya atfen, anılan kurumun Suudi Arabistan Standart Kuruluşu (SASO), Yemen Standart Kuruluşu (YSMO) ve Sudan Standartlar ve Metroloji Standart Kuruluşu (SSMO) ile yaptığı anlaşmalarla, bu ülkelere gidecek ürünlerin yükleme öncesi gözetim faaliyetlerinin TSE tarafından yürütüldüğü bildirilmektedir.
 
Bahse konu yazıda, TSE ile Sudan Standartlar ve Metroloji Teşkilatı (SSMO) arasında 21 Ocak 2014 tarihinde İşbirliği Mutabakat Zaptı ve Yükleme Öncesi İnceleme (PSI) Uygulama Programı imzalandığı ifade edilmekte olup, söz konusu işbirliği Mutabakat Zaptı çerçevesinde standardizasyon, uygunluk değerlendirme, muayene, deney, metroloji ve kalibrasyon alanlarında işbirliği yapılacağı belirtilmektedir. Anılan yazıda devamla, taraflar arasında imzalanan PSI Uygulama Programı ile Türkiye’den veya üçüncü bir ülkeden Sudan’a ihraç edilecek zorunlu incelemeye tabi ürünlerde SSMO adına deney, uygunluk değerlendirme belgesi verme, yükleme öncesi muayene hizmetleri yerine getirme konularında TSE’nin yetkili kuruluş olduğu belirtilmiştir.
 
Bu kapsamda, yükleme öncesi gözetim faaliyetiyle TSE/TSEK belgeli ürünlerin hiçbir ek muayene ve deneye tabi tutulmadan Uygunluk Değerlendirmesi (CoC) belgesi almaya hak kazanacağı ve söz konusu ürünlerin Sudan gümrüklerinde test ve muayeneye tabi tutulmadan ülke piyasasına gireceği belirtilerek, TSE’nin 1 Mayıs 2016 tarihinden itibaren Sudan’a gıda ürünleri, kimyasal ürünler, yapı malzemeleri, otomotiv aksesuarları, tekstil ürünleri, oyuncaklar, hayvan yemleri, elektrik ve elektronik ürünler kapsamında yükleme öncesi gözetim faaliyetleri hizmeti vereceği ifade edilmektedir.
 
Ek : Sudan Yükleme Öncesi Gözetim Kapsamındaki Ürün Grupları (1 Sayfa)


İlgili Birim/Kurum: Konfeksiyon Şb.