Su Isıtıcıları ve Sıcak Su Depolama Tankları ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Isıtıcılar 

Konu: Su Isıtıcıları ve Sıcak Su Depolama Tankları ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ Hakkında 

Duyuru Özeti:

Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik olarak, su ısıtıcılarının ve sıcak su depolama tanklarının piyasaya arz edilmesi ve/veya hizmete sunulması ile ilgili çevreye duyarlı tasarım gereklerini belirleyen 2018/4sayılı Tebliğ 28/03/2018 tarihli ve 30374 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 

Bahse konu Tebliğ ile;
• -Çevreye duyarlı tasarım gerekleri ve zaman çizelgesine,
• -Uygunluk değerlendirmesine,
• -Piyasa gözetimi amaçlı doğrulama prosedürüne,
• -Avrupa Birliği mevzuatına uyuma ve 
• -Zorunlu uygulamaya geçişe 
Dair konular düzenlenmiştir. 
 

Konu ile ilgili düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.