Statü Değişikliği İşlemleri Genelgesi ve Kapanmış Beyannamelere Kalem Eklenmesi/Çıkarılması Hk.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu:   Statü Değişikliği İşlemleri Genelgesi ve Kapanmış Beyannamelere Kalem Eklenmesi/Çıkarılması Hk.

Duyuru Özeti:

İhracat, ithalat ve antrepo beyannamelerine kalem eklenmesinin ve çıkarılmasının gerektiği durumlar haricinde, ilgili mevzuat dahilinde kapanmış beyannamelerde düzeltme işlemleri gümrük müdürlüklerince yapılmakta olup, beyannameye kalem eklenmesine ve beyannameden kalem çıkarılmasına ilişkin talepler ise Bölge Müdürlüklerince Gümrükler Genel Müdürlüğüne intikal ettirilmektedir.

Beyannameye kalem eklenmesine ve beyannameden kalem çıkarılmasına ilişkin taleplerin daha hızlı ve yerinde gerçekleştirilebilmesi amacıyla 2020/23 sayılı Genelge yayımlanarak, gümrük beyannamelerinde statü değişikliği işlemlerine ilişkin hususlar açıklanmıştır.

14.10.2020 tarihi itibariyle; tüm rejimlerde gümrük beyannamesine kalem eklenmesi ve gümrük beyannamesinden kalem çıkarılması gereken durumlarda, konunun yazı ile Gümrükler Genel Müdürlüğüne intikal ettirilmesine gerek olmaksızın ilgili Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerince yapılması uygun görülmüştür.

Gerekli inceleme ve tespitlerden sonra uygun bulunan kalem ekleme/çıkarma taleplerinin ilgili gümrük müdürlüğünce bağlı olunan Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne iletilmesi ve ilgili Bölge Müdürlüğünce de taleplerin uygun bulunması neticesinde; Bölge Müdürü veya yetki verdiği Bölge Müdür Yardımcısı tarafından “Beyanname statü değişikliği” profili kullanılarak açıklama alanına gerekli notlar da yazılmak suretiyle; gümrük işlemleri tamamlanmış olan ilgili rejim beyannamesi “teslim alınmış” statüye geri alınabilecektir.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net