Standardizasyonun Küresel Ekonomiye Etkileri / 5-26 Kasım 2013 tarihlerinde İstanbul’da sempozyumStandardizasyonun Küresel Ekonomiye Etkileri

Türk Standartları Enstitüsü (TSE), insanlığın yaşam seviyesini yükseltmek amacıyla standardizasyonun önemini tüm paydaşlarla ortaya koymak için 25-26 Kasım 2013 tarihlerinde İstanbul’da “Standardizasyonun Küresel Ekonomiye Etkileri” konulu bir sempozyum düzenleyecektir.

TSE’nin ev sahipliğinde ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, standardizasyonun küresel ekonomiye etkilerinin tüm boyutlarıyla işleneceği sempozyuma katılmak isteyen üyelerimizin bilgisine duyurulur.