STA kapsamında menşe muafiyeti için 1 Ocak 2016 tarihi itibariyle Euro hadleriT.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

 

Sayı : 16934678-724.01.02/MK

Konu : Euro Hadleri

16.12.2015 / 12462075

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: 3.12.2015 tarihli ve 12190977 sayılı yazımız.
İlgide kayıtlı yazımızla, Arnavutluk Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamında 1 Ocak 2016 tarihi itibariyle gerçekleştirilen sevkiyatlarda uygulanacak “menşe ispat belgelerinden muafiyete yönelik Euro hadlerine karşılık gelen ulusal para birimleri cinsinden tutarlar”ın yer aldığı tablonun bir örneği iletilmiştir.
Söz konusu tablo, STA’larımıza taraf tüm ülkeler açısından 1 Ocak 2016 tarihi itibariyle güncellenmiş olup, bir örneği ilişikte yer almaktadır.
Bilgileri ile gereğini rica ederim.

                                        

                                                                                    Sevil KARACA

 

                                                                                       Bakan a.

 

                                                                                     Daire Başkanı

EK: 1 adet tablo örneği
DAĞITIM:
Tüm Bölge Müdürlükleri

 

1 OCAK 2016 TARİHİ İTİBARİYLE UYGULANACAK

EURO CİNSİNDEN TUTARLAR

Ülke

Para Birimi

Fatura Beyanı
 (6000 euro)
 

Yolcu Beraberi Eşya 
(1200 euro)

Küçük Paketler 
(500 euro)

Arnavutluk

Lek

837 000

168 000

70 000

Bosna-Hersek

Mark (Ko.)

12 000

2 400

1 000

Bulgaristan

Leva

11 700

2 300

1 000

Çek Cum.

Kron

165 000

33 000

14 000

Danimarka

Kron

45 600

9 000

3 800

Fas

Dirhem

68 250

13 650

5 700

Filistin

İsrail Şekeli

26 194

5 239

2 183

Hırvatistan

Kuna

45 880

9 176

3 823

İngiltere

Sterlin

5 700

1 140

470

İsrail

Şekel

30 000

6 000

2 500

İsveç

Kron

64 000

12 800

5 300

İsviçre

Frank

10 300

2 100

900

İzlanda

Kron

1 110 000

220 000

92 000

Liechtenstein

İsviç. Frankı

10 300

2 100

900

Macaristan

Forint

1 769 000

354 000

147 000

Makedonya

Dinar

370 167

74 033

30 847

Mısır

Pound

51 000

10 000

4 000

Norveç

Kron

50 000

10 000

4 100

Polonya

Zloti

28 000

5 600

2 400

Romanya

Ley

27 100

5 400

2 300

Sırbistan

Dinar

718 500

143 700

59 875

Tunus

Dinar

13 100

2 700

1 100

Ürdün

Dinar

4 794

959

400

Fransa, Almanya, Avusturya, Hollanda, Belçika, Lüksemburg, İrlanda Cum., İtalya, İspanya, Portekiz, Yunanistan, Kıbrıs, Malta, Finlandiya, Estonya, Letonya, Litvanya, Slovakya ve Slovenya Euro Bölgesine dahil AB ülkeleridir.

Türkiye

Lira

20 220

4 044

1 685