Soruşturma veya Kovuşturma Kapsamında Bulunan Taşıt Araçlarının İadesi Hakkında



 

 

 

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Taşıt Araçları
 

Konu: Soruşturma veya Kovuşturma Kapsamında Bulunan Taşıt Araçlarının İadesi Hakkında

Duyuru Özeti:

Gümrük Kanunun 235 inci maddesi uyarınca mevcut bir soruşturma kapsamında bulunan veya el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı verilen kara ulaşım araçları ile,
 
Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca gümrük vergilerinin kısmen eksik ödenmesi nedeniyle başlatılan bir soruşturma veya kovuşturma kapsamında bulunan ve müsadere kararı verilmemiş kara taşıtları ile ilgili olarak;
 
Taşıt araçlarının sahiplerine iadesine ilişkin hususları düzenlemek amacıyla, Gümrük Kanunu ve Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa geçici maddeler eklenmiştir.
 
Her bir taşıtın soruşturma ve kovuşturma süreci ile temas ettiği Kanun maddesine göre yapılacak olan işlemler değişmekle birlikte, genel esaslar aşağıda özetlenmektedir.
 
Taşıtların ilk iktisabında ödenmesi gereken özel tüketim vergisinin %25’ine tekabül eden tutarın ödenmesi halinde araçların sahiplerine iade edilmesine ilişkin hükümler getirilmiştir.
 
  • Başvuruların 31/12/2019 tarihine kadar yapılması gerekmekte olup, Cumhurbaşkanına başvuru sürelerini 6 aya kadar uzatma yetkisi verilmiştir.
  • İadesi talep edilen ulaşım araçlarının muhafazasına ilişkin masraflar araç sahibince ödenecektir.
  • Tasfiyesi tamamlanmış araçlar bu düzenlemelerden yararlanamamaktadırlar.
  • Gümrük Kanunun 235 inci maddesi çerçevesinde el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı verilmesi gereken fiilin gümrük idaresince tespit edilmesinden önce ve belirlenen süre içinde kendiliğinden bildirilmesi durumunda vergilendirme  %15 olarak uygulanacaktır.
 
Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

 
Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net