Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Sıcak Su Kazanları

Konu: Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında 

Duyuru Özeti:

Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair 92/42/AT sayılı Yönetmelik’te yapılan değişikliklere ilişkin Yönetmelik 28/03/2018 tarihli ve 30374 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
 
• “Kapsam” başlıklı 2. Maddesinde değişiklikler ve eklemeler yapılmış, 
• “Dayanak” başlıklı 3. Maddesinde değişiklikler yapılmış,
• “Temel gerekler” başlıklı 5. Maddesi, “Kazanlarda verim” başlıklı 6. Maddesi,  “Kazanların enerji performanslarına göre etiketlenmesi” başlıklı 7. Maddesi, “Piyasaya arz” başlıklı 10. Maddesi, “Piyasa gözetimi ve denetimi” başlıklı 11. Maddesi ve “Aykırı davranışlara uygulanacak hükümler” başlıklı 12. Maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 
• “Belgelendirme ve uygunluk işareti” başlıklı 8. Maddesi başlığı ile birlikte “Belgelendirme “ olarak değiştirilmiştir. 
• “Onaylanmış kuruluşlar” başlıklı 9. Maddesinde de değişiklikler yapılmıştır. 
 
  
Konu ile ilgili düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.