Sırbistan Menşeli Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünlerine Uygulanacak Tarife Kontenjanlarının Düzenlenmesi Hakkında 

 

 

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Tarım 
 

Konu:  Sırbistan Menşeli Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünlerine Uygulanacak Tarife Kontenjanlarının Düzenlenmesi Hakkında   

Duyuru Özeti:
 

14/06/2019 tarihinde yayımlanan Karar ile Sırbistan menşeli bazı tarım ve işlenmiş tarım ürünleri ithalatında uygulanacak tarife kontenjanlarının güncel hali yayımlanmıştı. Bu düzenlemeye paralel olarak bahse konu tarife kontenjanlarının uygulanmasına ilişkin Tebliğ’de yapılan değişikliklere ilişkin düzenleme 25/06/2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
 
Tebliğ ekinde yer alan ve tarife kontenjanlarının dağıtım yöntemlerini ve miktarlarını gösterir listenin güncel hali düzenlenmiştir.
 
Bunun yanı sıra, 2019 yılına münhasıran, tahsisatı Talep Toplama Yöntemine göre yapılan SRB001 kod numaralı (Büyükbaş Hayvanların Etleri) için belirlenmiş olan tarife kontenjanından faydalanabilmek için, 25.06.2019 tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Bakanlığa müracaat edilmesi gerektiğini düzenleyen geçici bir madde eklenmiştir.
 
Tebliğ 1/6/2019 tarihinden geçerli olmak üzere 25/06/2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
 
Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.
 

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net