SIĞIR ETİ İTHALATINDA TARFİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR 

23Temmuz 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29069

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2014/6582

Ekli “Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünce Kullanılmak Üzere Sığır Eti İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 4/7/2014 tarihli ve 45473 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri, 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 9/7/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

 Karar için linki tıklayınız.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/07/20140723-9-1.pdf