Sigara ve Tütün Mamullerine İlişkin ÖTV Tutarlarında Değişiklik Yapılması Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Tütün Mamulleri 

Konu: Sigara ve Tütün Mamullerine İlişkin ÖTV Tutarlarında Değişiklik Yapılması Hakkında

Duyuru Özeti:
 

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli III sayılı listenin B cetvelinde yer alan bazı malların vergi oranları ile asgari ve maktu vergi tutarlarında değişiklik yapılmasına ilişkin 2018/11999 sayılı Karar, 30.06.2018 tarihli 30464sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.  
 

Bahse konu listede tütün mamulleri yer almakta olup, yapılan düzenleme ile nisbi vergilerin ağırlığı azaltılırken, maktu vergi ve asgari maktu vergilerin ağırlığı arttırılmıştır. Değişiklik sonrası ÖTV oran ve tutarlarını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır. 

(III) SAYILI LİSTE (B) CETVELİ

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Vergi     
Oranı
(%)

Asgari
Maktu
Vergi
Tutarı
(TL)

Maktu
Vergi
Tutarı
(TL)

2402.20

Tütün içeren sigaralar

63

0,2800

0,4200

2402.90.00.00.00

Diğerleri
-Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar

63

0,2800

0,4200

24.03

Diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler; "homojenize" veya yeniden tertip edilmiş tütün; tütün hülasa ve esansları
(2403.11.00.00.00, 2403.19.10.00.19, 2403.19.90.00.19, 2403.91.00.00.00, 2403.99.10.00.00, 2403.99.90.00.00 hariç)

63

0,2800

0,4200

2403.11.00.00.00

Bu faslın 1 nolu alt pozisyon notunda belirtilen nargile tütünleri

63

0,0729

0,4200

2403.19.10.00.19

Diğerleri (Net muhtevası 500 gr.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar)

63

0,0729

0,4200

2403.19.90.00.19

Diğerleri (Net muhtevası 500 gr.ı geçen ambalajlarda olanlar)

63

0,0729

0,4200

2403.99.10.00.00

Enfiye ve çiğneyeme mahsus tütün

63

0,2800

0,4200

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.