Sevk Sonrası Reeskont Kredisi Vade UzatımıSevk Sonrası Reeskont Kredisi Vade Uzatımı


Türk Eximbank tarafından iletilen bir yazıda, 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın ‘İhracat Reeskont Kredisi Uygulama Talimatı’ kapsamında Bankamızca uygulanan Sevk Sonrası Reeskont Kredisi’nde ihracatçılarımızın ülke riskinden arındırılmış olarak yeni hedef ve pazarlara yönelmeleri ve vadeli satış imkanları ile rekabet şanslarının artırılması amacıyla, vadeli satışlarından doğan ve Bankalarınca sigortalanmış ihracat alacakları iskonto edilmek suretiyle kredilendirildiği,
Pilot uygulama kapsamında sürdürülen programa ilişkin olarak firmalardan gelen talepler değerlendirilmiş olup, LIBOR/EURIBOR+%0,75 faiz oranı üzerinden T.C.Merkez Bankası kaynaklarından kullandırılan ‘Sevk Sonrası Reeskont Kredisi’nde 120 gün vade opsiyonunun yanı sıra ilk 60 günü Bankaları kaynaklarından fonlanacak 180 gün vade opsiyonu getirildiği ve bu kredilerde faiz oranı LIBOR/ EURIBOR +%1,75 olarak belirlendiği,
Piyasada ilave bir teminat maliyeti doğurmayan, ihracat alacaklarını Bankaları Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası ile güvence altına alan ve firmaların sigorta poliçesini teminat olarak kullandığı tek kredi programı olan Sevk Sonrası Reeskont Kredisi hakkında yeni bilgi sahibi olmuş firmaların program hakkında detaylı bilgiye ve kendilerine en yakın şube veya irtibat bürosunun iletişim bilgilerine bankaları internet sayfasından (www.eximbank.gov.tr ) erişimlerinin mümkün olduğu,

ifade edilmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Canan ÖZYİĞİT
Genel Sekreter Yardımcısı
İİB