Set Halindeki Eşyada İlave Gümrük Vergisinin Tahsili Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel 

Konu: Set Halindeki Eşyada İlave Gümrük Vergisinin Tahsili Hakkında

Duyuru Özeti:

"Set halindeki eşya" olarak değerlendirilerek GTİP tespiti yapılan eşyanın bünyesinde bulunan ve beyannamenin 44 no.lu hanesine kaydedilen eşyalarda İlave Gümrük Vergisi olması halinde, söz konusu İlave Gümrük Vergisinin tahsil edilip edilmeyeceği hususunda tereddüt yaşanması üzerine, Gümrükler Genel Müdürlüğü konuya açıklık getirmek amacıyla gümrük idarelerine yönelik 32841735 sayılı dağıtımlı bir yazı göndermiştir.

Bahse konu yazıda 2011/40 sayılı Genelge ile 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanun'a atıfta bulunulmuş;

2011/40 sayılı Genelgede yer alan "Seti oluşturan eşyalara ilişkin GTİP'lerde ödenmesi gereken ek mali mükellefiyetler … hesaplanarak gümrük beyannamelerine yansıtılacaktır." Cümlesinden hareketle, ek mali mükellefiyet ibaresinin gerek ithalat vergilerini gerekse de her türlü ek mali yükümlülüğe isabet eden ticaret politikası önlemlerini içerdiği,
Bu itibarla, "set halindeki eşya" olarak değerlendirilerek GTİP tespiti yapılan eşyanın bünyesinde bulunan ve beyannamenin 44 no.lu hanesine kaydedilen eşyalarda İlave Gümrük Vergisi olması halinde, söz konusu İlave Gümrük Vergisinin tahsil edilmesi gerektiği bildirilmiştir.
 

Konuyla ilgili düzenlemeye ulaşmak için aşağıdaki linki TIKLAYINIZ.