Serbest Dolaşıma Giriş İşlemleri Tamamlanmış Eşyaların Antrepoda Depolanabilmesi Hakkında



 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel
 

Konu:  Serbest Dolaşıma Giriş İşlemleri Tamamlanmış Eşyaların Antrepoda Depolanabilmesi Hakkında 

Duyuru Özeti:
 

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği;
 
Genel Antrepolarda bulunan ithal vergileri ödenmiş eşyanın antrepoda kalacağı süre ile ilgili olarak mevcutta bir hüküm bulunmasına bağlı olarak işlemlerde bu statüdeki eşyanın genel antrepolarda bekletilmesinde sakınca bulunmadığına dair gümrük idarelerinin talimatlandırılmasını Gümrükler Genel Müdürlüğünden talep etmiştir.
 
Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün cevabi yazılarında;
 
  • Eşyanın antrepo rejimi altında kalış süresinin sınırsız olduğu,
  • Antrepoda bulunan gümrükçe onaylanmış başka bir işlem veya kullanıma tabi tutulması yönünde beyanname tescil edilmesi halinde 30 gün içinde işlemlerinin bitirilmesinin gerektiği,
  • Antrepoda bulunan eşya için gümrükçe onaylanmış bir işlem ve kullanım tayin edilmesine ilişkin beyannamenin tescilinden itibaren 30 gün içinde işlemlerin bitirilmemesi halinde eşyanın tasfiye edileceği,
  • Öte yandan, antrepo rejimi kapsamında işlem görüp serbest dolaşıma giriş işlemleri tamamlanmış eşyanın antrepodan çıkarılacağı süreye ilişkin bir düzenleme bulunmadığı,
 
Bildirilmiştir.
 
Konuya ilişkin duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net