Serbest Bölgelere veya Gümrük Antrepolarına Giriş İçin veya Gemi Kumanyacılığı İçin Gönderilen Ürünlerin Veteriner Kontrollerine İlişkin Kurallar Hk.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel
 

Konu: Serbest Bölgelere veya Gümrük Antrepolarına Giriş İçin veya Gemi Kumanyacılığı İçin Gönderilen Ürünlerin Veteriner Kontrollerine İlişkin Kurallar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında 

Duyuru Özeti:
 

2016/31 sayılı Tebliğ’in “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde dah öncesinde  “Veteriner Sağlık Sertifikasının” tanımı yer almaktaydı. Bu tanım çıkarılarak yerine “Beyanname” tanımı getirilmiştir.

Veteriner Sağlık Sertifikası: Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sertifikayı,

Beyanname: Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen ve bu Tebliğin EK-1’inde yer alan belgeyi,”

Veteriner Sağlık Sertifikası yerine Beyanname kavramının getirilmesi üzerine Tebliğ’in muhtelif yerlerinde veteriner sağlık sertifikasına atıf yapan bölümlerde de değişiklikler yapılmıştır.
 

Konuyla ilgili düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net