Serbest Bölgelerden Türkiye’ye Eşya İthalinde Yapılacak İşlemler ve Vergilendirme Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel
Konu:  Serbest Bölgelerden Türkiye’ye Eşya İthalinde Yapılacak İşlemler ve Vergilendirme Hk.
Duyuru Özeti:

Serbest Bölgeler Türkiye Gümrük Bölgesinin parçaları olmakla beraber;

  1. Serbest dolaşımda olmayan eşyanın herhangi bir gümrük rejimine tabi tutulmaksızın ve serbest dolaşıma sokulmaksızın, gümrük mevzuatında öngörülen haller dışında kullanılmamak ya da tüketilmemek kaydıyla konulduğu, ithalat vergileri ile ticaret politikası önlemlerinin uygulanması bakımından, Türkiye Gümrük Bölgesi dışında olduğu kabul edilen;
  1. Serbest dolaşımdaki eşyanın, bir serbest bölgeye konulması nedeniyle normal olarak eşyanın ihracına bağlı olanaklardan yararlandığı,

Yerler olarak tanımlanmaktadır.

Gümrükler Genel Müdürlüğü; Serbest Bölgelerden Türkiye’ye eşya ithalinde yapılacak işlemler, bölgede üretilen Türk menşeli eşyanın Türkiye’ye ithalinde kullanılan muafiyet kodları ve vergilendirmenin ne şekilde yapılması gerektiğine dair bir yazı yayımlamış ve serbest bölgeden serbest dolaşıma giriş beyannamesi ile Türkiye’ye ithal edilecek eşya için AT uluslararası anlaşma kodunun kullanılmaması gerektiği ifade edilmişti.

Konuya ilişkin tereddütlerin devam etmesi üzerine 74594350 sayılı yeni yazı ile;

AT muafiyet kodunun, çıkış ülkesi “Uluslararası anlaşma kodları ve bu kodlara karşılık aranacak belgelere ilişkin Menşe Kontrol Tablosu”nda yer alan AB ülkelerinden biri olan ve serbest dolaşım ilkesi çerçevesinde geçerli olan tarifeden yararlanabilecek eşya için belirlendiği,

Serbest bölgede üretilen eşyanın ithalinde girdiler üzerinden vergilendirmenin talep edilmesi halinde, girdilerin bahse konu tabloda yer alan AB ülkelerinden A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde Türkiye Gümrük Bölgesine gelmiş olması ve serbest bölgeden yapılan ithalatta beyannamenin 15a no.lu “Sevk/İhracat Ülkesi” kutusuna “Uluslararası anlaşma kodları ve bu kodlara karşılık aranacak belgelere ilişkin Menşe Kontrol Tablosu”nda yer alan ilgili AB ülkesinin, 10 no.lu “Son Sevk Ülkesi” kutusuna ise serbest bölge kodunun yazılması durumunda AT muafiyet kodunun kullanılabileceği, belirtilmiştir.

Konuya ilişkin yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.


Saygılarımızla,


Mevzuat Servisi
Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net