Serbest Bölgelerden DİR kapsamında Tamir Amaçlı İthalat Hk.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu:  Serbest Bölgelerden DİR kapsamında Tamir Amaçlı İthalat Hk.

Duyuru Özeti:

Serbest bölgelerde yerleşik firmaların demirbaşına kayıtlı eşyanın tamir ve bakıma tabi tutulmak üzere, ülkemize dahilde işleme rejimi kapsamında geçici ithali ve yeniden ihracına ilişkin beyanın sözlü beyan ile yapılması mümkündür.

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün konuya ilişkin 2020/24 sayılı Genelgesine göre;


  • Bu kapsamdaki eşyanın ithalinde yükümlüden ayrıca dahilde işleme izni talep edilmeyecektir.
  • İzne ilişkin tüm işlemler sözlü beyan formu üzerinden gerçekleştirilecektir.
  • Bu kapsamda yapılacak tamir ve bakım işlemine ilişkin izin, işleme faaliyetini yapan veya yaptıran kişinin talebi üzerine Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik firmalara verilebileceği gibi, serbest bölgede yerleşik olan firmanın talebi üzerine kendisine de verilebilir.
  • Tamir ve bakım işlemi yapılan söz konusu eşyanın ülkemizden serbest bölgeye yeniden ihracında yine sözlü beyanda bulunulur.
  • Konuya ilişkin daha önceki 2016/16 ve 2018/9 sayılı Genelgeler yürürlükten kaldırılmıştır.

Konuya ilişkin Genelgeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net