Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hk. ( Doğalgaz Altyapı Giderleri)

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu:  Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hk. ( Doğalgaz Altyapı Giderleri)

Duyuru Özeti:

Serbest Bölgelerin kurulması, yönetilmesi, işletilmesi ve Serbest Bölgeler Kanunun 7 nci maddesi ile oluşturulan Özel Hesabın tahsilat ve harcama esasları ile bu Özel Hesaba ilişkin diğer hususlar Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği ile düzenlemektir.

01.09.2023 tarihli düzenleme ile;

Yönetmeliğin Bölge Kurucu ve İşleticisi (B.K.İ.)’lerin Yetki ve Görevleri başlıklı 26. ncı maddesinden sonra gelmek üzere B.K.İ.’lerin Doğal Gaz Dağıtım ve Satış Faaliyetleri başlıklı 26/A maddesi eklenmiştir.

B.K.İ. tarafından serbest bölge doğalgaz altyapı yatırımlarına ilişkin giderler kullanıcılara yansıtılamayacaktır.

B.K.İ. tarafından kullanıcılara yapılan doğal gaz satışında, birim doğal gaz alım fiyatının üzerine herhangi bir bedel ilave edilemez, faturaya herhangi bir ad altında bir ücret yansıtılamaz. Ancak en fazla yüzde on olmak şartıyla, hizmet tarifesinde belirlenecek oranlara göre kullanıcının tüketim maliyeti üzerinden hesaplanacak bedel BKİ tarafından ayrıca kullanıcılardan tahsil edilebilir.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ. 

 

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
[email protected]