Serbest Bölgede Faaliyet Gösteren Firmaların Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Başvuruları Hakkında 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
İLGİLİ SEKTÖR: Genel

Konu: Serbest Bölgede Faaliyet Gösteren Firmaların Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Başvuruları Hakkında

Duyuru Özeti:

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü, serbest bölgede faaliyet gösteren firmaların Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası başvurularının ön incelenmesinde tereddüt yaşanılan hususları gidermek üzere 07.04.2017 tarihli 24006861 sayılı tasarruflu yazıyı hazırlamıştır.
Bahse konu yazıda açıklama getirilen hususlar 3 ana başlık altında sınıflandırılmaktadır.

  • Firmaların beyan sayılarının belirlenmesinde; Başvuru yılından bir önceki takvim yılı veya başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde gümrük idaresinde en az yüz adet beyan kapsamında işlem yapılmış olması” koşulunun tevsikinde, serbest bölge işlem formu eşliğinde transit taşımacılık kapsamında yapılan işlemlerde başvuru sahibinin yer aldığı transit beyanlarının da dikkate alınması,
  • Gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz çalışanların tespitinde; Başvuru sahibince ibraz edilecek noter onaylı imza sirküsü ve MERSİS’de yer alan bilgiler üzerinden yapılması; MERSİS’de yer alan bilgilerde eksiklik olması veya sistemin çalışmaması halinde ise, tespitin ilgili ticaret sicili gazetesi ile noter onaylı imza sirküsü birlikte incelenerek yapılması,
  • ISO 9001:2008 Sertifikalarının kabulünde; ibraz edilecek ISO 9001:2008 versiyonunun 15.09.2018 tarihine kadar kabul edilmesi,
 
Gerektiği talimatlandırılmıştır.
 
Konuyla ilgili düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.