Serbest Bölge İşlemlerinin SBBUP Yoluyla Gerçekleştirmesine İlişkin 2013/2 Sayılı GenelgeSerbest Bölge İşlemlerinin SBBUP Yoluyla Gerçekleştirmesine İlişkin 2013/2 Sayılı Genelge

Ekonomi Bakanlığı tarafından yayımlanan Serbest Bölgeler Bilgisayar Uygulama Programının (SBBUP) kullanımına yönelik olarak serbest bölgelerde bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla elektronik ortamda yapılacak işlemlere yönelik olarak, kullanıcılar ile İşletici/B.K.İ. şirketlerce yetkilendirilecek kişi veya kişiler adına nitelikli elektronik imza sertifikası temin edilmesi, bu kişilerin yetkilendirilmesi, yetkilendirmenin iptali ve askıya alınmasıyla ilgili usul ve esasları kapsayan 2013/02 sayılı genelge

söz konusu genelgeye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.