Sektörler Bazında Dahilde İşleme Döviz Kullanım Oranları Hk.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu:  Sektörler Bazında Dahilde İşleme Döviz Kullanım Oranları Hk.

Duyuru Özeti:

Döviz Kullanım Oranı : Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamındaki CIF ithal (yurt içi alımlar hariç) tutarının FOB ihraç tutarına (ikincil işlem görmüş ürünün serbest dolaşıma giriş rejimi hükümlerine göre ithalatının yapılması halinde bu ürünün gümrük kıymeti dahil) olan yüzde oranı olarak tanımlanmaktadır.

29 Mayıs 2020 tarihli düzenleme ile;

2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nin “Belge/İzin Düzenlenmesi” başlıklı 17. Maddesinde döviz kullanım oranına ilişkin hükümlerde bazı değişiklikler yapılmış ve bazı sektörler için spesifik olarak belirlenmiş olan azami oranlar kaldırılarak, döviz kullanım oranının DİİB kapsamında %80’i geçmemek üzere Bakanlıkça belirleneceği hüküm altına alınmıştı.

İhracat Genel Müdürlüğünce; sektör bazında belirlenen azami döviz kullanım oranlarına ilişkin tablo paylaşılmış olup, Tebliğ değişikliği tarihinden sonra (29.05.2020) düzenlenecek dahilde işleme izin belgelerinde belirlenen oranların dikkate alınması gerekmektedir.

 

Sektör Adı

Azami Döviz Kullanım Oranı

Daha Önceki Oranlar

 

Sanayi Ürünleri

 

 

Tekstil ürünlerinin imalatı

65%

65%

 

Giyim eşyalarının imalatı

70%

70%

 

Deri ve ilgili ürünlerin imalatı

60%

60%

 

Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek yapılan eşyaların imalatı

70%

70%

 

Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı

70%

 

 

Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması (kağıt esaslı olanlar hariç)

80%

 

 

Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması (kağıt esaslı olanlar)

70%

 

 

Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı

50%

 

 

Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı

80%

 

 

Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı

65%

 

 

Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı

80%

 

 

Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (çimento, cam, toprak ve seramik ürünleri imalatı hariç)

65%

 

 

Çimento, cam, toprak ve seramik ürünleri imalatı

60%

60%

 

Ana metal sanayii

80%

 

 

Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç)

75%

 

 

Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı

80%

 

 

Elektrikli teçhizat imalatı

80%

 

 

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Makina ve Ekipman İmalatı

80%

 

 

Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı

65%

65%

 

Diğer ulaşım araçlarının imalatı

65%

 

 

Mobilya imalatı

60%

 

 

Diğer sanayi ürünleri imalatı

70%

 

 

Tarım Ürünleri*

 

 

Kümes hayvanları yetiştiriciliği ve etlerinin imalatı

65%

 

 

Su ürünleri imalatı

60%

 

 

Süthane işletmeciliği ve peynir imalatı

75%

 

 

Pastane ürünleri, kek, bisküvi, ekmek ve peksimet ile şekerli mamuller imalatı

65%

 

 

Dondurma imalatı

60%

 

 

İçecek İmalatı

60%

 

 

Homojenize gıda müstahzarları ve diyetetik gıda imalatı

60%

 

 

Ev hayvanları için hazır gıda imalatı

40%

 

 

Tütün ürünleri imalatı

60%

 

 

Diğer tarım ürünleri imalatı

80%

 

 

* İkincil işlem görmüş tarım ürünleri taahhüdünü içeren belgelerde azami döviz kullanım oranı %100’e kadar tespit edilebilir.
Yeni düzenlemede sektör oranlarının daha spesifik olarak belirlendiği ve ilave tanımlamaların ve oranların eklendiği görülmektedir. 
Daha önceki düzenlemede yer alan sektör tanımlamalarının bazı nüans farkları ile (alt kırılımlar eklenmesi vb.) yeni tabloda da yer aldıkları ve söz konusu oranlarda herhangi bir değişikliğe gidilmediği anlaşılmaktadır.  

Not : Sektör oranlarının tebliğden çıkarılmasının Bakanlığa ve sektörlere esneklik sağlayacağı ve tebliğ değişikliğine gerek kalmaksızın Döviz Kullanım Oranlarının değiştirilebileceği değerlendirilmektedir.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net