Sayaç İşlemleri Tebliği’nin Uygulanmasına İlişkin Genelge Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel 

Konu: Sayaç İşlemleri Tebliği’nin Uygulanmasına İlişkin Genelge Hakkında

Duyuru Özeti:

Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğünce; 1 seri no.lu Sayaç İşlemleri Tebliği’nin uygulamasında karşılaşılan sorunların çözümü, tereddütlerin giderilmesi ve uygulama birliğinin sağlanmasına yönelik işlemleri açıklayan 2018/2 sayılı Genelge yayımlanmıştır. 

Bahse konu Genelgede;
• Antrepoya akaryakıt giriş ve çıkışında sayaç ölçümlerine ve beyannamelerde yapılacak düzeltmelere,
• -Antrepo beyannemelerinde kayıtlı miktarlar ile fiili ölçümler arasında fark oluşması durumunda yapılacak işlemlere,
•  -Antrepodan transit akaryakıt çıkışı ile ihrakiye teslimi durumlarında oluşacak durumlara,
•  -LPG’nin  serbest dolaşıma giriş işlemlerine,
•  -Ceza ve/veya tasfiye işlemi uygulanmayacak durumlara,
Dair düzenlemelere yer verilmektedir. 
 
Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.