Savunma ve Havacılık Sektörü İle Ortak Kullanılan GTİP’lerden Yapılan İhracatlarda Alt Açılım Kodu Kullanılması Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Savunma ve Havacılık

Konu:  Savunma ve Havacılık Sektörü İle Ortak Kullanılan GTİP’lerden Yapılan İhracatlarda Alt Açılım Kodu Kullanılması Hk.

Duyuru Özeti:


GTİP Nedir  :   Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu’nun kısaltmasıdır. Ülkemizde, GTİP Gümrük Tarife Cetveli’nde 12’li koda verilen isimdir.
 
Örnek:54 07 61909011
Armonize Sistem Nomanklatür KoduAB Kombine Nomanklatür KoduMilli alt açılım koduİstatistik Kodu

İhracat verilerine ilişkin istatistikler de GTİP bazında toplanmaktadır.

Savunma ve Havacılık sektörü ile diğer sektörler tarafından ortak kullanılan bazı GTİP’lerde söz konusu ürünün savunma  ve havacılık sanayiinde kullanıldığını göstermek ve ihracat tutarının savunma ve havacılık sektöründe sayılabilmesi amacıyla 12 haneli GTİP numarasının sonuna 002 alt açılımı getirilmiştir. İilgili GTİP’in, E-Birlik sisteminde 15 haneli olarak kullanılması gerekmektedir.


Alt açılım kodunun 001 seçilmesi durummunda söz konusu ihracatlar Otomotiv, Elektrik, Makine vd. sektörlerin ihracatına sayılacaktır.

Savunma ve Havacılık sektörüne ilişkin ihracatlarda 002 alt açılım kodunun kullanılması halinde ürünün gümrük mevzuatı açısından tabi olduğu hükümlerde herhangi bir değişikliğe sebebiyet verilmemekte olup, ihracat tutarı Savunma ve Havacılık sektörü ihracatı sayılacağından sektör ihracatına katkısı olacaktır.

Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçılar Birliğinin konuya ilişkin yazısına ulaşmak TIKLAYINIZ.


Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net