SANAYİ SİCİL BELGESİ İPTALİ İHRACATÇIYI ZORA SOKACAKSANAYİ SİCİL BELGESİ İPTALİ

İHRACATÇIYI ZORA SOKACAK

 

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği ve Narenciye Tanıtım Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kavak, narenciye sarartma ve paketleme işlerinin Sanayi Siciline Kaydı Uygun Olmayan işler statüsünde değerlendirilerek bu işletmelerin sanayi sicil belgelerinin iptalinin ihracatçıya getireceği zorluklar konusunda açıklamalarda bulundu.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın İl Müdürlükleri’ne gönderdiği 24.08.2012 tarih ve 21150 sayılı yazılı talimatla; Avrupa Topluluğunda ekonomik faaliyetlerin sınıflamasında narenciye sarartma ve paketleme işlerini sanayi siciline kaydı uygun olmayan işler statüsünde değerlendirerek bu tesislerin sahip oldukları Sanayi Sicil Belgelerinin iptal edilmesini uygun görülmüştü.

İl, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlükleri’nden Paketleme Evlerine iletilen yazılarda ise; Bakanlığın ilgili yazısından bahisle NACE Rev.2-Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin Sınıflanmasında Kısım A- Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık, 01.63-Hasat sonrası bitkisel ürünleri ile ilgili faaliyet sınıfında sınıflandırılan sarartma işleminin, birincil piyasalar için bitkisel ürünlerin hazırlanması için yapılan tarımsal faaliyet olduğu ve dolayısıyla, narenciye sarartma ve paketleme işlerinin sanayi siciline kaydı uygun olan faaliyetler arasında yer almadığı, bu nedenle de firmalar adına düzenlenmiş olan Sanayi Sicil belgelerinin iptal edileceği ifade edildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği ve Narenciye Tanıtım Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kavak, söz konusu belgenin iptali halinde öncelikle narenciye paketleme sektöründe en yüksek maliyet unsuru olan elektriğin %30 seviyelerinde daha yüksek fiyattan alınacağı, ihraç kayıtlı ürün satışının söz konusu olamayacağı, Sanayi Sicil Belgesine sahip olma koşullarından; en az 1 işçi istihdam ediliyor olması, narenciye paketleme sektöründe onlarca/yüzlerce işçi istihdamının sağlanmasına rağmen, belge iptal etme yoluna gidilmesi çelişki yarattığı, mevcut paketleme tesislerinin kapasiteleri dikkate alınmadığı hususlarını ilgili Bakanlık’a bir yazı ile bildirdiklerini ifade etti.

Ayrıca yapılan işin mahiyetinin birebir üretim olmamakla beraber, narenciye ve diğer yaş sebze meyve ürünlerini kısmen veya tamamen değiştirmek veya bu maddeleri işlemek mahiyetinde olduğundan sanayi statüsünde değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Kavak, “Sanayi Sicil Belgesinin iptaline istinaden işletmelerin aldıkları kapasite raporları da anlamını yitirecek veya iptal edilecek. Mevcut kapasite raporlarının iptali halinde ise bu tür işletmeler ciddi maddi/iş kaybına uğrayacaklar” şeklinde konuştu.

Diğer taraftan Ali Kavak, Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu olarak 2 Temmuz 2013 tarihinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Genel Müdürü Süfyan Emiroğlu’nu makamında ziyaret ettiklerini ve bu ziyarette paketleme ve sarartma tesislerinin sanayi sınıfından çıkarılması üzerine ihracatçılarımızın yaşadığı söz konusu sorunları dile getirdiklerini kaydederek, “Bu girişimler sonucu ilgili Bakanlık ve Mersin İl Müdürlüğü yetkililerinden oluşan bir heyet, konuya ilişkin rapor hazırlamak üzere 22 Temmuz 2013 tarihinde Adana ve Mersin’deki narenciye sarartma, mumlama ve paketleme tesislerinde incelemelerde bulundu. Hazırlanan rapor doğrultusunda meydana gelecek konuyla ilgili gelişmeler hususunda üyelerimizi yeniden bilgilendireceğiz” dedi.