Sanayi Sicil Belgesi Hk.İzmir Valiliği Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nün bir yazısında,

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanun’un 5.maddesi gereğince Sanayi Sicil Belgesi almış olan firmaların her takvim yılı başından itibaren ilk dört ay içerisinde bir önceki yıla ait bilgileri içeren yıllık işletme cetveli bilgilerini verme zorunluluğu bulunduğu, aksi durumlarda Sanayi Sicil Kanununun öngördüğü idari para cezası uygulanacağı,
Ayrıca 12.01.2008 tarih 26754 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Sanayi Sicil Tebliği (SGM 2008/2) 5.maddesi gereği, Sanayi Sicil Belgesine sahip Sanayi işletmesinin iki yıl üst üste yıllık işletme cetveli bilgilerini vermemesi halinde Sanayi Sicil Belgesinin iptal edileceği

ifade edilmektedir.

Sanayi Sicil Belgelerinin, belge tarihi itibariyle iki yılda bir vize ettirmek zorunda olduğu, vize işlemleri için, bir önceki yıla ait yıllık işletme cetvelinin Bakanlıklarının http://www.sanayi.gov.tr internet adresinden, ‘E-Hizmetler’ menüsü içinde ‘yıllık işletme cetveli’ başlıklı bölümden elektronik ortamda verilmiş olması gerektiği,
Vizeli olarak düzenlenmiş olunan yeni Sanayi Sicil Belgesinin aslının alınabilmesi için, yetki belgesi, imza sirküleri örneği ve dilekçe ile birlikte İl Müdürlüklerine müracaat edilmesi gerektiği,
Elektrik indiriminden yararlanan Sanayi Sicil Belgesine sahip sanayi kuruluşlarının cezayla karşılaşmamaları için, Müdürlükleri tarafından süresi içinde vizesi yaptırılan belgelerinin bir nüshasını TEDAŞ’ a vermeleri gerektiği

belirtilmektedir.

Sanayi Sicil Belgesi almış üyelerimizin 2013 yılında İdari Para Cezası ile karşılaşmamaları için Nisan 2013 sonuna gelmeden Ocak-Şubat-Mart-Nisan 2013 ayı sona ermeden Bakanlıklarının http://www.sanayi.gov.tr internet adresinden, elektronik ortamda 2012 yılı yıllık işletme cetvelini vermeleri gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Aziz Ercan ÇELİKLİ
Genel Sekreter Yardımcısı

Kaynak: EİB