Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Hk.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel
 

Konu:  Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Hk.

Duyuru Özeti:

Sağlık Bakanlığının özel iznine tabi madde ve müstahzarların ithalatında insan sağlığı ve güvenliği yönünden uygunluk denetimine ilişkin usul ve esaslar 2020/4 sayılı Tebliğ ile düzenlenmekte ve bu eşyalar Tebliğ eki listede GTİP ve tanımları ile belirtilmektedir.

07.03.2020 tarihli düzenleme ile;


  • Aşağıda detaylarına yer verilen ürünler Tebliğ kapsamına alınmıştır.
İTHALİ ÖZEL İZNE TABİ MADDELER VE MÜSTAHZARLAR

GTİP

MADDE İSMİ

2924.29.70.00.38

alfa-Fenilasetoasetamid (APAA)

2932.93.00.00.00

Piperonal

2932.99.00.90.13

 3,4-MDP-2-P methyl glycidate (PMK glycidate)

2932.99.00.90.14

 3,4-MDP-2-P methyl glycidic acid (PMK glycidic acid)

 

  • Aşağıdaki satır yürürlükten kaldırılmıştır.
İTHALİ ÖZEL İZNE TABİ MADDELER VE MÜSTAHZARLAR

GTİP

MADDE İSMİ

2932.92.00.00.00

3,4-methylendioxy-phenyl-2-propanone

 

  • Üstü çizili satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
İTHALİ ÖZEL İZNE TABİ MADDELER VE MÜSTAHZARLAR

GTİP

MADDE İSMİ

2932.92.00.00.00

1 -(1,3-Benzodioksol-5-il)propan-2-one

2932.92.00.00.00

3,4- methylendioxy-phenyl-2-propanone (1-(1,3-benzodioksol-5-il)propan-2-one)

 Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
[email protected]