Sağlık Bakanlığı Kontrole Tabi Maddelerin İhracına Mahsus Ruhsatname’nin– TPS Kapsamına Alınması HakkındaLutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu:   Sağlık Bakanlığı Kontrole Tabi Maddelerin İhracına Mahsus Ruhsatname’nin– TPS Kapsamına Alınması Hakkında 

Duyuru Özeti:

Kontrole Tabi Kimyasal Maddeler Hakkında Yönetmelik uyarınca Sağlık Bakanlığı-Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından düzenlenen "Kontrole Tabi Maddelerin İhracına Mahsus Ruhsatname-İhracat Permisi"nin Tek Pencere Sistemine alınmasına ilişkin çalışmalar tamamlanmıştır.

Sağlık Bakanlığı-Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından düzenlenen ve onaylanan 1015 kodlu "TPS-Sağlık Bakanlığı Kontrole Tabi Maddelerin İhracına Mahsus Ruhsatname-İhracat Permisi’nin TPS üzerinden yapılacak başvurularına, iznin verilmesine ve kullanılmasına ilişkin işlemleri düzenleyen 2019/13 sayılı Genelge yayımlanmıştır.

Söz konusu belgeye ilişkin bilgiler elektronik ortamda yer alacağından, beyanname ekinde ayrıca kâğıt ortamında ıslak imzalı kontrol belgesi aranmaz. Gümrük işlemleri sırasında ihtiyaç duyulması durumunda belge içeriğinin Tek Pencere Sistemi üzerinden sorgulanması mümkün bulunmaktadır.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,

Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net