Sağlık Bakanlığı İlaç Muafiyeti Kapsamındaki Ürünlerde Ek Mali Yükümlülük Tahsilatı Hk.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
İLGİLİ SEKTÖR:  İlaç

Konu: Sağlık Bakanlığı İlaç Muafiyeti Kapsamındaki Ürünlerde Ek Mali Yükümlülük Tahsilatı Hk.

Duyuru Özeti:

93/4002 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında;

Yerli imali bulunmayan veya yerli imali bulunup da ülkenin yıllık ihtiyacı olan yurt içi ihtiyacını karşılamadığı tespit edilen ilaç üretiminde kullanılan muhtelif ürünlere Sağlık Bakanlığının muafiyet yazılarına istinaden, gümrük vergisi ve ithalde alınan diğer vergiler ile toplu konut fonundan muafiyet sağlanmaktadır.

Söz konusu muafiyet kapsamındaki ürünlerin 2018/11799 sayılı Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına İlişkin Karar ile 2018/11973 sayılı ABD Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına İlişkin Karar gereği, ek mali yükümlülük uygulamasından muaf olup olmadıklarına dair tereddütler üzerine;

Gümrükler Genel Müdürlüğü 67504823 sayılı yazı ile;


  • Ek mali yükümlülük uygulanmasına ilişkin 2018/11799 ve 2018/11973 sayılı Kararlarda, 93/4002 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının uygulamasına dair herhangi bir atfa yer  verilmediğini,
  • Bu itibarla 93/4002 Karar kapsamında olduğu Sağlık Bakanlığınca değerlendirilecek eşyanın ithalatında, 2018/11799 ve 2018/11973 sayılı Kararlar kapsamında ek mali yükümlülük tahsilatının öngörülmüş olması halinde bu ek mali yükümlülüğün tahsil edilmesi gerektiğini,
Bildirmişti.

Gümrük Müşavirleri Dernekleri yeni bir başvuru ile;

Vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerle ilgili muaflık ve istisna hükümlerini ilgili kanunlarında belirtilen hükümler çerçevesinde düzenleme yetkisinin Cumhurbaşkanında olduğu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre muafiyet sağlayan ithalat vergileri için muafiyet hükmünü ortadan kaldıracak bir idari düzenleme ya da idari uygulamaların yatırımcılar açısından ciddi bir risk ve belirsizlik oluşturacağından bahisle konunun bir kez daha değerlendirilmesi, ihtiyaç duyulması halinde Sağlık Bakanlığı’ndan da görüş alınarak karar verilmesi taleplerini iletmiştir.

Gümrükler Genel Müdürlüğü 69822877 sayılı yeni cevabi yazılarında;

İlgili kararlar kapsamında ek mali yükümlülük tahsilatının öngörülmüş olması halinde bu ek mali yükümlülüğün tahsil edilmesi gerektiğine dair önceki yazıda belirtilen görüşünü tekrar etmiştir.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net