Rusya’ya Yapılan Sevkiyatlarda Ön Bildirim ZorunluluğuRusya’ya Yapılan Sevkiyatlarda Ön Bildirim Zorunluluğu

Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliği’nden alınan 04.06.2013 tarih ve 1150 sayılı yazıda; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın bir yazısına atfen, 26 Nisan 2013 tarihinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı heyetinin Rusya Federasyonu Federal Gümrük Servisi Krasnodar Gümrük Müdürlüğü’ne bağlı Kavkaz Limanı ziyareti sırasında anılan liman yetkililerince:

  • Zorunlu ön bilgi sisteminin 17 Haziran 2012’de yürürlüğe girmesine rağmen Türkiye’den gelen araçların ön bilgi göndermedikleri,
  • Uluslararası nakliye belgelerinin eksik doldurulduğu, TIR karnesi ve CMR belgelerinin bazen hiç doldurulmadığı, eşya bilgisi ve nakliyecinin imzasının bulunmadığı,
  • Ro-Ro gemileriyle gelen araçların yüklerinin fazla olması sebebiyle kara yollarını kullanmak için Ulaştırma Bakanlığı’ndan önce izin alınmasının zorunlu olduğu, ancak Türk şoförlerce bu kurala uyulmadığı,
  • Bazı Türk şoförlerinin trafik cezalarını ödemediği, ancak para cezası ödemeden Rusya’dan çıkış yapamamaları sebebiyle çıkışta yapılan ödemelerin vakit kaybına sebep olduğu,

hususlarının dile getirildiği belirtilmektedir.

Yazıda devamla, Rus yetkililer tarafından, Rusya’da gümrük müşavirliği hizmeti sunan yerli acentenin şoföre evrak eksikliğine dair bilgi verdiği ve bu sebeple Türk taşımacılarına ek bir maliyet daha yüklendiği belirtilmekte olup, ön bilgi gerekliliklerininhttp://www.custom.ru/ adresinde yer aldığı ifade edilmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.