Rusya’ya Yapılan İhracatların Geri Dönmesi Halinde Gümrük İdarelerince Yapılacak İşlemler Hk.Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün “Rusya’ya yapılan ihracatlar” konulu yazısında Rusya Federasyonu ile ülkemiz arasında gelişen olumsuz nedeniyle Rusya’ya yapılan ihracatların geri dönmesi sebebiyle ihracatçı firmanın talebi doğrultusunda Rusya Federasyonu’na fiili ihracı gerçekleşmiş herhangibir nedenle geri dönen eşyanın geri gelen eşya kapsamında işlemlerinin öncelikli olarak tamamlanması ve sonrasında (ilgili ihracatçı birliği,vergi dairesi vb) gerekli yazışmaların yapılması yönünde Bölge Müdürlükleri tatimatlandırılmıştır.